L173 Hypancistrus sp. het populaire jongetje van de klas die door niemand wordt vertrouwd

Deze blog stond al een tijd op mijn lijstje. Ik heb lang nagedacht of ik deze wel of niet ging plaatsen. Ik kies er uiteindelijk voor om mijn mening te geven. Voornamelijk omdat ikzelf een groep L173 heb zwemmen. Deze vissen komen bij verschillende kwekers uit Europa vandaan. Het is een bijzondere vis met (dubieus) verleden, welke vandaag de dag nog steeds meespeelt. Dat het chaos is in de wereld van de Hypancistrus soorten die in de Xingu zwemmen is voor vele geen geheim. Ook is er nog een stroom van discussies welke L-nummers door mensen zijn “gecreëerd” en dus niet in het wild voorkomen en welke niet…

Komt de L173 wel of niet in de natuur voor?

Om met de deur in huis te vallen. L173 is volgens sommigen een vis die niet in de natuur voorkomt. Er zijn (grote) exporteurs uit Brazilië die aangeven dat de vis niet door vissers gevangen wordt in de Rio Xingu. Er zijn ook tegenstanders hiervan. Feit is dat ze zelden tot niet voorkomen op exportlijsten. Recent plaatste een visser/kleine zelfstandige exporteur uit Brazilië een hypancistrus die veel overeenkomsten vertoonde met wat wij L173 noemen. Deze vis was, volgens deze persoon, in de Rio Xingu gevangen. Er ontstond een discussie zoals die iedere keer opnieuw ontstaat met voor- en tegenstanders. Mensen die geloven dat L173 in de natuur leeft en mensen die niet daarin geloven. Vooralsnog lijken de vissen die deze visser toonde ontzettend veel op L173. Bij mij ontstonden vragen zoals: waar precies zijn deze gevonden in de Rio Xingu? En zijn er meer exemplaren van? Het roept in ieder geval nieuwe vragen op bij mij.

L173 Wildvang?

Is het L-nummer systeem nog wel het juiste systeem?

Bijna direct hierna vraag ik me hardop af of het huidige systeem nog wel volledig de lading dekt om vissen te identificeren of te labelen? Er zijn zat voorbeelden te bedenken waarbij het huidige systeem niet voldoet. Het L-nummer systeem, ooit ontwikkelt, om vissen die door de wetenschap nader onderzocht diende te worden te voorzien van een nummer. Dit werd overgenomen door de commercie en vervolgens door de hobbyisten en liefhebbers. Een L-nummer staat simpel gezegd volgens de wetenschap niet voor een soort, maar voor een vis die bepaalde overeenkomsten heeft o.b.v. een aantal kenmerken (locatie, genus, uiterlijk, etc.). Wanneer er later opnieuw een vis gevangen wordt die aan die kenmerken voldoet, kan men deze labelen met hetzelfde nummer. Het is bedoeld als een tijdelijke oplossing, zodat op een later tijdstip deze beschreven kunnen worden. Echter in veel gevallen is die oplossing niet tijdelijk. Commercie en hobbyisten zijn in de loop der jaren een L-nummer als een soort gaan zien. Wanneer voor een van deze 2 groepen een vis geen L-nummer heeft is deze per definitie voor 50% afgeschreven en (bijna) niet interessant. De wetenschap kan de natuur niet bijbenen om verschillende redenen, waar financiering en middelen de voornaamste zijn, waarom onderzoek achterwege blijft. De natuur op haar beurt trekt haar eigen plan. Wij mensen weten te weinig van hoe die ontwikkeling loopt, hier zou dieper onderzoek naar gedaan kunnen worden. Al is de vraag ook of we dat kunnen achterhalen. Door al deze factoren gaat het systeem als je het mij vraagt hierdoor een eigen leven leiden en draagt bij aan de chaos die ontstaan is bij o.a. vissen als L173.

Hoe ziet een L173 uit?

Een L173 heeft een aantal overeenkomsten met L046. Maar zijn verschillend genoeg om niet hetzelfde nummer op te plakken. Kijkend naar de website L173.de van Heinrich Will en de Facebookbedrijfspagina van Chromapark  (een andere in het verleden bekende hypancistrus kweker), valt op dat L173 minder stabiel is in de tekening dan L046, ondanks dat beide zwart witte hypancistrus soorten zijn. De meeste L173 hebben rechten strepen over hun lichaam lopen wanneer ze jong zijn (t/m een cm 4 of 5). Dit wordt ook wel het jeugdkleed genoemd. Daarna gaan bij de L173 de lijn wat meer kronkelen en ontstaan er vaak oneffenheden in de tekening. Bij de ene L173 is dat meer dan bij de andere, ook worden ze vaak groter dan L046. De mooiste exemplaren hebben natuurlijk een tekening die zoveel als mogelijk overeenkomsten behoudt t.o.v het jeugdkleed. Vaak hoe ouder de vis des te kronkeliger de tekening. Voor kwekers is het natuurlijk de uitdaging om dit te voorkomen en daar begint gelijk de chaos voor dit nummer, die als je het mij vraagt, door commercie en hobbyisten wordt veroorzaakt.

Waarom wordt L173 gekruist?

Vissen met een stabiele tekening leveren natuurlijk meer op, dus wordt hierop geselecteerd. Niet voor niets zijn er ooit L173b bedacht door deze twee groepen om nakweek van L173 met een afwijkende tekening en kleur een gradatie toe te kennen. Wat uiteindelijk alleen tot meer verwaaring leidt. Dat is 1 punt van zorg, het geeft des te meer aan hoe instabiel het patroon van de L173 eigenlijk is in de basis. Een andere punt van zorg is dat mensen er alles aan doen om die tekening en kleur te evenaren met die van L046. De eerste vraag die ik hierover heb aan die mensen; moet je dat willen? Het zijn vissen met verschillende kenmerken, waarom dat niet accepteren?

Doe je huiswerk vooraf

Sommige gaan zo ver dat ze (bewust of onbewust) L046 kruisen met L173 om die tekening stabieler te krijgen. Ik kwam onlangs achter een geval nadat ik vragen stelde. Helaas blijkt achter voor 99% zeker dat dit gebeurd in Scandinavië. Ik vind dat ontzettend zonde en weet (nogmaals) ook niet of dit met opzet gebeurd, maar ik zou mijn vingers er niet verder aan willen branden. Ik koop in ieder geval van die lijn geen nakweek. Je kunt de nodige L173 misschien in twijfel trekken, maar bij deze lijn klopt het verhaal niet! Hierdoor kun je deze zeker in twijfel trekken. Die nakweek zijn hybriden in mijn ogen. De vrouw is L046 en de mannen L173 (wildvang). Dichter bij huis (België) zwemt hiervan inmiddels nakweek. Ik hoop voor de hobbyisten die deze lijn bezitten en het betreft dat ze zo eerlijk zullen zijn en dit vermelden als het zover is. Vaak wordt dit achterwege gehouden omdat er hoge geld bedragen mee gemoeid zijn. Degene die het betreft weten van dit verhaal. Mijn vraag aan hen is, mochten ze hiermee gaan kweken en deze toch als L173 verkopen: moeten andere hobbyisten/liefhebbers hinder ondervinden doordat jullie je huiswerk onvoldoende hebben gedaan destijds?

Soms niet te onderscheiden

Bij deze hybride dieren zul je zien dat de lijnen rechter zijn als ze bijna volgroeid zijn. Soms is het onderscheid daarom lastig te maken. Door die stabiliteit in het patroon brengen deze dieren meer op voor een kweker.  Echter wanneer een L173 die sterk in kleur en stabiel patroon overeenkomt met L046 wanneer deze 7cm of groter is, dan is er een aannemelijke kans dat er in een aantal gevallen ook is gekruist hiermee (dus niet allemaal). Vaak is het dan belangrijk om de ouder dieren te achterhalen. Aangezien het niet helpt om bij te dragen om die chaos in stand te houden of groter te maken. Voorkom hierdoor juist erger. Dat men zich in Azië daar op grotere schaal schuldig aan maakt betekent niet dat het hier in Europa ook hoeft te gebeuren. En als het gebeurd, neem dan je verantwoordelijkheid en geef het aan. Het kan de beste gebeuren tijdens een moment van onoplettendheid. Hierdoor kan een koper de keus maken om wel of niet die hybriden te kopen. Een L173 heeft nu eenmaal wanneer deze bijna volgroeid is, een minder stabiele tekening en niet altijd een hard witte ondergrond, soms ook iets meer gebroken wit. Daarom heeft deze het nummer L173 gekregen niet L046. Maar verpest het nummer vooral niet (verder).

Want, in the end; wat draag je anders bij als hobbyist/liefhebber/winkel? Het is een prachtige L-nummer die beter verdient.Op de (middel)lange termijn zul je ook zelf hier hinder van ondervinden, doordat het vertrouwen in je beschadigt raakt. Althans zo kijk ik er naar…

Comments are closed.