L46 Hypancistrus Zebra - A close up of an animal - Black & White - M

Een van de bekendste, misschien dé bekendste L-nummer  in de aquariumwereld. Een kleine zwart witte verschijning die rond de 12cm groot wordt. Deze pagina geeft je bruikbare informatie over hoe je L46 als hobbyist kunt houden. Alle belangrijke thema’s komen aan bod.

In de natuur

De L46 leeft in de Rio Xingu in Brazilië. Daar leeft deze vis in heel specifiek gebied. Door de lokale bevolking de “Volta Grande” genoemd. Dit gebied heeft sinds een aantal jaren enorme veranderingen ondergaan waardoor het leefgebied van Acari Zebra (lokale naam) veranderd is. Hierdoor is de populatie van de Hypancistrus Zebra (L46) in aantallen enorm afgenomen. De aantallen zijn verder afgenomen door het illegaal smokkelen van deze zebra. Het smokkelen is ontstaan nadat de L46 op de IBAMA positive list is gezet. Dit houdt in dat deze niet geëxporteerd mag worden. Het smokkelen gebeurd helaas nog steeds te vaak. Gelukkig worden er ook Hypancistrus Zebra onderschept, waardoor voorkomen wordt dat ze naar Colombia kunnen gaan om daar illegaal verhandeld te worden.

L46 is relatief makkelijk te vangen voor de vissers omdat deze in relatief ondiepe wateren leeft tussen de rotsen. Ze leven op een diepte tussen de 0,5m – 8m diep.

Leandro Sousa geeft inzicht in het leefgebied van L46 anno 2019

Inrichting aquarium L46

De L46 is voor de meeste hobbyisten geen moeilijke vis om te houden. Hypancistrus soorten kunnen zich relatief makkelijk aanpassen aan een leven in het aquarium. Wel houden ze van zuurstofrijk en schoon water. Met een wekelijkse waterwissel kom je een heel eind. Hoeveel is afhankelijk van de bezetting van je aquarium en andere waardes zoals Nitraat. Zorg dat de nitraat waarde zo dicht mogelijk bij de 0 zit. Boven de 20 is niet aan te raden voor L46. Het zijn geen vissen die je de hele dag op de voorgrond ziet. Ze blijven bij voorkeur uit het zicht en zullen zich nestelen tussen een aantal stenen of hout. In hun natuurlijke leefomgeving komt niet veel hout voor. Dat heeft ermee te maken dat hout door de stroming makkelijk wordt afgevoerd. Je vindt ze dan ook bijna alleen maar tussen de spleten van de granieten rosten (gneis).

L46 Hypancistrus Zebra - A close up of an animal - Xingu River
L46 in zijn natuurlijk omgeving Foto credit: Walter Lechner

De video van Leandro Sousa laat zien hoe je in een aquarium ook deze inrichting kunt namaken. Zorg ervoor dat als je zwaardere stenen gebruikt dat deze ook stevig liggen/staan in je aquarium. Dat voorkomt (breuk)schade aan je aquarium.

Waterwaardes L46

Zoals eerder aangegeven is L46 geen moeilijk vis om te houden.

L46 kan zich relatief makkelijk aanpassen aan het kraanwater in Nederland. Je hoeft geen speciale dingen te doen om de natuurlijke pH waarde te simuleren. Wel waardeert L046 schoon water. Afhankelijk van de bezetting van het aquarium en de mate van voeding. De meest basale dingen staan hieronder genoemd. Ik heb bewust geleidbaarheid, kH en gH weggelaten, omdat die niet specifiek voor L46 stabiel moeten zijn, maar voor alle bewoners in een aquarium.

pH6,3-8,0
Temp.28-32 graden
NO3 <20 (hoe dichter tegen 0, hoe beter)

Hieronder een beeld van de natuurlijke waterwaardes tijdens het regenseizoen. Het lastige hieraan is dat deze geleidbaarheid in een aquarium niet op een stabiele manier te realiseren valt.

De waterwaardes in de Rio Xingu tijdens het regenseizoen

Kweken met L46

Over het algemeen is het niet moeilijk om te kweken met hypancistrus soorten. Daaronder valt L046 ook. De L046 is de enige de enige hypancistrus soort uit de Rio Xingu die een stabiele tekening heeft. Dat wil zeggen; de zwart wit lijnen zijn over het algemeen bij alle vissen hetzelfde. Hier en daar een licht afwijking in de tekening kan voorkomen, maar die afwijkingen zijn minimaal. Het lastige aan kweken met L46 is dat je aan verschillende bloedlijnen moet zien te komen, om inteelt te vermijden. Zoals in een van mijn blogs aangegeven is inteelt vaak niet te zien, tenzij er lichamelijke afwijkingen zichtbaar zijn, zoals onvolgroeide vinnen.

Voorkom inteelt

Om de kans te verkleinen op inteelt adviseer ik daarom niet alle nakweek vissen bij dezelfde aanbieder te kopen. Wildvang koop je ook liever niet, omdat deze vissen vaak via illegale wegen naar Colombia zijn gesmokkeld. Vanuit ethisch oogpunt is daaraan bijdragen ook niet correct. Wanneer je inteelt wilt voorkomen haal je afhankelijk van de gewenste grootte van de groep 1 exemplaar 2 als je meerdere groepen wilt starten. Vergeet dan niet beide apart te houden, zodat je ook zeker weet dat de groep geen familie van elkaar is.
Ook in de aquariumhobby wordt er veel gerommeld met L46. Het merendeel van de mensen die kweken met L46, kweken om er een financiële vergoeding aan over te houden. Deze groep hobbyisten die je beter voortplanters kunt noemen (als je ze al zo mag noemen) is minder nauwkeurig met in hoeverre er wel of geen inteelt heeft plaatsgevonden.

Jong vs oud

L46 hypancistrus zebra
L46 hypancistrus zebra

Zelf ben ik een voorstander van jonge nakweek dieren die je later kunt uitselecteren op geslacht in plaats van kweekgroepen over te nemen. Dat heeft voornamelijk te maken met de leeftijd van deze L-nummers. De meeste L-46 zijn na ongeveer 2-3 jaar klaar voor de kweek. Ze zullen dan een lengte hebben van ongeveer 7-10cm. Gemiddeld kweken hypancistrus soorten 3-4 jaar, daarna nemen het aantal kweekpogingen beduidend af voor de meeste. Volwassen groepen worden doorgaans verkocht wanneer de pensioen gerechtigde leeftijd in zicht is. De tekening ziet er dan wat meer geleefd uit. Lijnen worden bij de ouderdieren dan vaak dikker en vager. Kijk daarom goed wanneer je L46 vissen zoekt en vraag desnoods aan de verkoper.

Samenstelling groep

De mening zijn verdeeld over de samenstelling van groepen. Wanneer je meer vrouwen hebt dan mannen, dan kunnen er in theorie meer eieren afgezet worden. Echter als de man er niet voor kan zorgen, zal de vrouw niet afzetten. Als de vrouw dat te lang niet doet, zal ze verstoppen en komen te overlijden. Heb je meer mannen dan vrouwen dan is het belangrijk dat je het aquarium goed inricht zodat de territoria gescheiden kunnen blijven. Dit kan eenvoudig door zichtlijnen te doorbreken.
Gemiddeld zorgen mannen de eerste 2 weken voor de eieren, totdat het eigeel opgelost is. Daarna zwemmen de jongen steeds vaker naar buiten. Dus geen zorgen als je meer mannen dan vrouwen hebt. Hiërarchie is doorgaans makkelijker te controleren dan de natuurlijke cyclus waardoor verstoppingen ontstaan.

Legholen kiezen

Nu de groep is samengesteld, het aquarium op de juiste wijze is ingericht en de leefomstandigheden naar de zin zijn, kan er verder gekeken worden. In de aanloop naar de kweekpoging zullen de mannen de beste plaatsen in het aquarium bezetten. Het is dan ook raadzaam om legholen op die plekken te plaatsen die ongeveer 1,5x de lengte van de vis zijn. Kies ook voor legholen die ruwer aan de binnenzijde zijn. Vaak zijn dit de handgemaakte. De reden hiervoor is dat wanneer de man de vrouw klemt in het leghol, deze minder moeite hoeft te doen. Bij gegoten legholen is de binnenkant vaak (te) glad, daardoor is het klemmen moeilijker. Zeker de eerste keer bij nieuwe koppels kan dat een extra uitdaging zijn. Kies daarom voor handgemaakte legholen.

Help! De man ligt op eieren…

Dat is mooi nieuws! Gefeliciteerd! Als het de eerste keer is kan het zijn dat hij wat nerveus oogt. Het is ook voor hem nieuw… Stoor hem vooral niet teveel met bijv. een zaklamp… Geef hem de tijd en raak niet in paniek als een aantal eieren het hol worden uitgegooid. In de meeste gevallen is hier een reden voor en zijn de eieren te zwak volgens de man. Ook kan het voorkomen dat hij ze opeet. Als dat eens in de zoveel keer gebeurd dan vooral niks aan doen. Je hebt een man die een goede kwaliteit nakweek wilt voortbrengen. Doet de man dat constant dan is er iets anders aan de hand. Dat kan dat je hem toch teveel stoort met je lampje. Dat is makkelijk op te lossen. Is dat niet het geval dan kan het enerzijds een lompe man zijn, die niet weet hoe hij zijn nageslacht moet opvoeden of het is geen juiste match tussen man en vrouw. In beide gevallen ga op zoek naar alternatieven. Zo is het bijvoorbeeld een optie om op zoek te gaan naar een andere man. Je kan er ook voor kiezen om eens een batch op te laten groeien in een egg tumbler. Al zou ik er zelf geen gewoonte van maken. Want zoals gezegd er zal een reden voor zijn.
Is de man na een aantal dagen nog steeds druk bezig in zijn hol met de eieren dan laat hem vooral zijn vaderlijke rol nemen. Dat wil zeggen blijf met je handen uit de bak en laat het leghol met L46 vooral zitten.