Over Lnummer.nl

Wat is begonnen als een centrale opslagplek voor mijn foto’s en video’s van L-nummers. Is langzaam steeds meer een kijkje geworden in hoe ik mijn hobby invul.

Ik ben een liefhebber van Loricariidae, die in de volksmond ook vaak L-nummers (of soms pleco’s) worden genoemd. Ik vind het fascinerend om het gedrag van deze vissen te observeren. Gewoon genieten en kijken in alle stilte. Wat voor sommige mensen tv kijken is, is voor mij kijken naar het leven onder water. Ik kan hier dagen bingewatchen…

Ik heb een zwak voor vissen uit de Rio Xingu. De diversiteit en complexiteit van de vissoorten die hier leven maken mij als sinds mijn eerste “golden nugget” liefhebber van deze rivier. In mijn ogen een van de meeste bijzondere rivieren ter wereld. Ik houd voornamelijk L-nummers (op enkele uitzonderingen na) uit de Rio Xingu…

Mijn Ambitie is om hobbyisten te laten genieten van L-nummers. Leren van elkaar, elkaar dingen gunnen. Een L-nummer is meer dan een algeneter of ‘ruitenkuiser’. De meeste lnummers eten geen algen. Sinds een aantal jaren houd ik ook groepen lnummers. Het gedrag dat deze groepen vertonen is vaak fascinerend. Wat ik o.a. daardoor heb geleerd is hoe je bijvoorbeeld met hiërarchie in een bak kunt omgaan. Maar ook of het erg is om meer mannen dan vrouwen in een groep te houden. En hoe je dan de inrichting van je bak hierop aanpast. Het zijn vaak onderwerpen die bij vele hobbyisten vragen oproepen.

Wat je hier niet gaat vinden is een evangelie over waar en hoe het L-nummer systeem is ontstaan in DATZ. Daar zijn genoeg websites van die elkaar daarin ook nog eens graag kopiëren. Google gerust hierop en kom dan terug waar je gebleven bent…Hier draait het om hands-on uitdagingen die ik meemaak bij mezelf of anderen of in het verleden heb meegemaakt. Ik vind kennisdeling heel belangrijk. Dan bedoel ik niet van die duffe meetings in stoffige hotels of achteraf zaaltjes, waar mensen monotoon powerpoints afratelen en vaak een “kunstmatig klimaat” heerst van acceptatie. Ik ben voorstander van spontaan met iemand het gesprek aangaan over deze hobby. Het enthousiasme horen en zien aan iemand, dat is mooi en daar leer ik veel meer van. Het mooiste van kennis is dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Dus Wat voor mij werkt hoeft niet voor een ander te werken.

Zolang het welzijn van de vissen maar niet in het gedrang komt. Ik ben geen voorstander van kale (kweek)bakken met appartementencomplexen van legholen of flats. Ik ben een voorstander van een zo natuurgetrouw mogelijke inrichting die de habitat van de vissen zouden kunnen voorstellen. Ik geloof oprecht dat de vissen zich daarin beter voelen.

Tot slot; Ik heb geen commercieel belang of intentie om vanuit commercieel oogpunt te willen handelen. Dit is voor mij puur een hobby die ik met passie uitoefen en wil delen.